Communicatie bij organisatieverandering

Share

Positieve impuls

Het Nieuwe Werken, bezuinigingen, afscheid nemen van personeel, het zijn ontwikkelingen die helemaal thuis horen in de snel veranderende omgeving waar we vandaag de dag in leven. Organisatieveranderingen zijn een logisch middel om uw bedrijfsvoering een positieve impuls te geven.

Het draait om identiteit én succes

Want bedrijven die weten waarom ze bestaan, wat hun passie is, blijken succesvol. Zoals visionair Simon Sinek zegt over het ongelooflijke succes van Apple: ‘People don’t buy what you do; they buy why you do it.’ Deze inmiddels welbekende why-factor trekt medewerkers en klanten die zich in u herkennen en er samen willen bijdragen aan uw bestaansrecht.
De kunst is om dit scherp te krijgen, door te vertalen naar uw eigen identiteit én vooral ook in de bedrijfsprocessen door te laten leven. JJES weet met communicatie en coaching hoe en kan u daar uitstekend bij helpen.

Communicatie als versneller

Waar voorheen de interne communicatie erop richt was om een boodschap over te brengen aan medewerkers, draait het bij internal branding en communicatie ook om dat medewerkers verbonden zijn met het merk van de organisatie en dus zelf gaan leven en uitdragen. Waar je intern voor staat, komt dan extern tot leven. De samenwerking met Marketing en HRM is dan ook essentieel. In JJES vindt u een gesprekspartner op alle niveaus, met oprechte aandacht. Een combinatie die uw organisatie structureel naar een hoger plan tilt. Lees verder de communicatiediensten JJES.

Coaching is als vruchtbare grond

Een investering in uw medewerkers is er één die zich zeker uitbetaalt. Want zij belichamen uw organisatie en uw merk. En zoals een organisatie floreert door vanuit de eigen kracht en identiteit te opereren, werkt dit voor medewerkers net zo. Met personal coaching op zakengebied, carrièrecoaching en de JJES-coachintensive zet u in op individuele kracht. Doordat JJES snel en efficiënt tot de kern komt, gaat hierbij geen kostbare energie verloren. Individuele coaching levert een extra impuls voor de gewenste organisatieverandering. Lees meer over het coachingsaanbod.

Share