Dag van de architectuur 2012

Share

Architectuur & het nieuwe werken vanuit identiteit

Morgen is het de dag van de architectuur. Zelf raak ik altijd erg geïnspireerd door bijzondere architectuur en interieurconcepten. En daarbij rees gelijk een vraag op, wat voor effect heeft het kantoorpand en -interieur eigenlijk op een merk en op de medewerkers? Hoe bewust wordt dit aspect door het management ingezet? Daarnaast is één van de instrumenten van het Nieuwe Werken flexibele en creatieve kantoorinrichtingen. Wat voor impact heeft dit? Bij een korte scan kwam ik de volgende interessante cases tegen:

Architectuur, interieur en het nieuwe werken bij de Rabobank

Om dicht bij huis te beginnen: het nieuwe Rabobank gebouw in Utrecht. Bewust is hier een verbinding gelegd tussen state of art interieurinrichting en het nieuwe werken Rabo Unplugged. Op de website van de Architect staat vervolgens te lezen hoe de verschillende interieurconcepten zijn ontstaan vanuit deze Rabo Unplugged gedachte. Waarbij het volgende citaat staat vermeld van Piet van Schijndel, lid van de Raad van Bestuur van de Rabobank Nederland: “De keuze voor de werkstijl is ingegeven door de moderne tijd. Je moet als bedrijf nadenken over hoe je de nieuwe generatie werknemers aan je bindt”.

Effecten: geavanceerde werkplek als vanzelfsprekend

TNO onderzocht bij drie grote partijen, waaronder de Rabobank, de effecten van het nieuwe werken. Ze maakten daarbij gebruik van enquêteresultaten van zo’n 2000 medewerkers van deze bedrijven. Afgelopen april publiceerde zij de resultaten: Verreweg de belangrijkste factor om bedrijfsdoelstellingen als productiviteit, vitaliteit van medewerkers en duurzaamheid te realiseren blijkt de managementcultuur in het bedrijf te zijn. Juist een verandering van de cultuur waaronder het stimuleren, vertrouwen geven en motiveren van medewerkers geeft de doorslag. En de kantoorinrichting? Medewerkers met een vaste eigen kamer lijken productiever te zijn dan collega’s op een flexplek. Geavanceerde werkplekken en apparaten als smartphones worden door medewerkers eerder ervaren als vanzelfsprekend dan als stimulans.

Architectuur draagt bij aan merkwaarde

Eind 2010 deed Synergie een onderzoek naar corporate architecture. Ook hier is de Rabobank genoemd als voorbeeld, als merk bouwen ze de architectuur op vanuit de identiteitsoriëntatie, het bouwen start van binnen uit, het wezen van de organisatie. Een ander voorbeeld dat ze aanhalen zijn de Apple stores, die ze ook opbouwen vanuit de merkidentiteit van de organisatie. Een tip die Synergie geeft is de visie en waarden te vertalen naar archetypes en van hieruit het ontwerpproces vorm te geven.

En laat nu Metman/v een prezipresentatie en blog hebben over archetypes en kantoorinrichting. Mooi is te zien hoe ze beelden van kantoorinrichtingen bij elkaar zetten voor de verschillende organisatie-archetypes.

Binnen beginnen…

Dit lezende, bevestigt mij weer eens dat binnen beginnen, buiten winnen is:

  • Organisaties die architectuur en inrichting opbouwen vanuit hun eigen identiteit geven succesvolle waarde-invulling aan hun (interne) merk.
  • Het nieuwe werken lijkt vooral bij te dragen aan de bedrijfsdoelstellingen als daarbij wordt ingezet op het stimuleren, vertrouwen geven en motiveren van medewerkers.

Met andere woorden, zet het nieuwe werken in als een middel om medewerkers te stimuleren en te motiveren als antwoord op de veranderde tijdsgeest. Door hier invulling aan te geven vanuit de eigen identiteit van de organisatie ontstaat de daadwerkelijk verbinding tussen merk en medewerker.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *