Projecten

Share

Hier vindt u enkele uitgevoerde projecten van communicatiestrategie tot campagne.


Communicatiestrategie start-up Kamilla’s Keuze

Kamilla’s keuze is een eigenwijs label dat je opnieuw naar je eten laat kijken: nieuwsgierig en verwonderend. Het speelt in op de behoefte om snel, makkelijk én toch gezond en duurzaam eten te koken met plezier. Door pure ingrediënten kant & klaar mét bijbehorend recept en verhaal aan te bieden. Het neerzetten van het label is één van de resultaten van onze samenwerking. Ik ontmoette onderneemster Kamilla, toen ze bezig was met haar businessplan voor een eetpakket met mooie producten om mensen aan te steken met haar enthousiasme voor goed en eerlijk eten. Gaandeweg heb ik haar adviezen gegeven over haar plan, of zaken (zoals structuur, aanpak etc.) kloppen, consistentie zit in het verhaal en op welke wijze haar enthousiasme was terug te vinden in de pragmatische aanpak.

Het concept Kamilla’s Keuze

Ze besloot verder te gaan en samen hebben we de communicatiestrategie opgesteld. Haar vraag was vooral hoe maak ik een goede voorbereiding – vóór de echte lancering. Daartoe zijn we gestart met de branding van Kamilla’s keuze. Waar staat dit nou echt voor? De Why – How – What van Simon Synek. Hoe ziet je doelgroep eruit, wat willen zij graag zien en proeven? Deze uitkomsten hebben we vervolgens vertaald in een blauwdruk van het merk met daarin de missie, visie, waarden, de merkpersoonlijkheid, belofte en kernconcept. En vertaald in een visuele merkidentiteit tot de belangrijkste communicatiedragers van Kamilla’s Keuze. Denk aan de huisstijl en haar verkooppunt, maar ook de wijze van communiceren met haar leveranciers tot en met pragmatische tips voor facebook.

Kamilla’s keuze is in 2013 met succes gestart in Utrecht, met een herkenbaar én duidelijk beeld. Ook heeft ze verschillende media weten te bereiken. Neem een voorproefje op haar site of op haar Facebook.
Note: helaas heeft Kamilla besloten te stoppen met het initiatief.


Introductie nieuwe huisstijl – Stichting Vogelklas Karel Schot

De Vogelklas is een vogelopvangcentrum in Rotterdam en is haar organisatie aan het professionaliseren. Eén van onderdelen is de invoering van een nieuwe huisstijl. Hoe kan je de invoering optimaal inzetten om naar je eigen mensen en vrijwilligers, maar ook naar de donateurs, samenwerkingspartners en sponsoren deze professionaliteit te tonen? En dat tegen geringe kosten?

Communicatieplan

In het communicatieplan stelde JJES een integrale strategie op vanuit de verschillende doelgroepen. In het plan is allereerst aandacht besteed aan het draagvlak bij het bestuur. Zij zijn immers de belangrijke gezichten naar de rest van de organisatie, sponsoren en partners.
Daarnaast is ingezet op het meenemen van medewerkers en vrijwilligers en de externe partijen, met een afgestemd middelenmix. Zoals een speciale nieuwsbrief als voorbereiding, informatiepakket voor medewerkers, lancering op de open dag met de onthulling van een nieuw ingangsbord door de wethouder tot berichtgeving aan donateurs, nieuwsberichten op twitter, facebook en natuurlijk een persbericht.


Kernwaarden – Oranjewoud

Een nieuwe directeur brengt meestal veranderingen, zo ook voor Oranjewoud. De onderwerpen als ‘Wie is Oranjewoud?’, ‘Wat is ons imago?’en ‘Wat willen we uitstralen?’ kwamen op tafel te liggen. Tijd om een duidelijk beeld zowel binnen als buiten neer te zetten.

Campagne

Met input van HR- en imago-onderzoeken en vanuit een afvaardiging van de verschillende organisatieonderdelen is tot de keus gekomen van vier kernwaarden én een corporate story. De coördinatie van dit voortraject leidde ook tot projectleiding van de uitvoering van de kernwaardecampagne. De campagne had tot doel de kernwaarden breed met alle medewerkers te delen op positieve manier. De campagne had een doorlooptijd van een half jaar.  Het uitdelen van het kernwaardenkwartet voor alle medewerkers vormden de basis, gevolgd door een roadshow door het management gegeven met een actief petje op – pet af spel en tot slot kwam op elke vestiging een fotomozaïekschilderij te hangen met foto’s van alle medewerkers. Nieuwsberichten en een special in het personeelsblad verbonden de acties met elkaar.

Doorvertaling

Daarnaast zijn de kernwaarden doorvertaald in de processen, want dan pas gaan ze ook leven.  Zo vormden ze de basis voor de vele communicatie-uitingen zoals de INNORANJE – een nieuw relatiemagazine -, jaarverslag, sponsoring, maar ook in processen van HR en opleidingen, zoals introductie nieuwe medewerkers, communicatietraining, de arbeidsmarktcampagne tot aan teamoverleggen en beoordelingen.


Intern risicomanagementtraject – Oranjewoud

Hoe zorg je dat je managers naast genoeg kennis vooral ook gaan handelen naar de risico’s in projecten?  Hoe maak je het belang van de soms taaie onderwerpen als aanbestedingregels, algemene voorwaarden, meerwerk, klantbenadering duidelijk bij je projectmanagers? Door de inzet van een structurele communicatieve aanpak met doelen op het gebied als kennis, houding en gedrag.

Groei XL Risico XS

Als verantwoordelijke voor zowel de hele organisatorische als het communicatieve traject, vooral ingezet op structurele en aantrekkelijke aandacht. Een tweejarig programma waarin is gestart met de kennis en is geëindigd met voornamelijk gedrag in eigen werk en team. Vanuit de communicatiestrategie heeft het traject een eigen gezicht gekregen met eigen logo en look & feel. Middelen als een interne kenniswebsite en de andere complementerende uitingen zowel digitaal als offline (e-nieuwsbrief, nieuwsberichten op interne website en personeelsblad, posters en naslagwerk van de seminars) zijn ingezet om de aandacht te houden, te blijven prikkelen en gewenste gedrag te bevestigen.

 

Share